شرح خدمات پدافند غیر عامل

شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک

 • تهیه چک لیست ارزیابی امنیت شبکه هوشمند برق
 • شناسایی فرآیندهای عملیاتی، دارایی ها، شبکه و ارتباطات اجزای مختلف شبکه برق
 • شناسایی آسیب پذیری ها و ارزیابی پیکربندی سیستم ها شامل سرورها، ایستگاههای کاری، ایستگاههای مهندسی، تجهیزات صنعتی مانند PLCها، RTUها در شبکه برق
 • ارزیابی مخاطرات و ممیزی مطابق با طرح ها و استانداردهای شاخص در حوزه امنیت سیستمهای صنعتی و زیرساختهای حیاتی
 • بررسی امنیت ارتباطات بیسیم در سطوح شبکه، آسیب پذیری ها و راهکارهای امن سازی آن
 • ارزیابی و امن‌سازی سیستم عامل‌ها، سرویس‌ها، پایگاه‌های داده و محیط‌های ذخیره و پردازش اطلاعات شبکه صنعتی
 • تست نفوذ به شبکه صنعتی (تحت شرایط خاص)
 • بررسی و امن‌سازی پروتکل‌های ارتباطی و داده‌های انتقالی در سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا
 • بررسی و پیاده سازی استراتژی دفاع در عمق به منظور ارتقا امنیت سایبری بنا به وضعیت موجود شبکه موجود
 

ارائه الزامات و راهکارهای امنیتی

 • تدوین نقشه راه امنیت سایبری صنعتی سطوح مختلف شبکه برق
 • ناحیه‌بندی امن و جداسازی منطقی و فیزیکی شبکه‌هایIT و OT
 • ارائه ساز وکارهای کنترل دسترسی و مدیریت کاربران در شبکه‎‌هایIT و OT
 • تدوین خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و مستندات امنیتی در شبکه‌ برق
 • ارایه راهکارهای مسیریابی امن در شبکه‌های صنعتی و امن‌سازی ارتباطات بیرونی شبکه سیستم‌های کنترل صنعتی
 • تدوین توافق‌نامه‌های امنیتی شخص سوم در شبکه برق
 • مشاوره و تامین انواع فایروال‎های صنعتی و پیکربندی و اجرای آنها
 • تامین آنتی‎ویروس‎های مناسب سیستم‎های کنترل صنعتی و پیکربندی و اجرای آنها
 • رفع آسیب پذیری های شناسایی شده در شبکه صنعتی در مرحله ارزیابی از طریق اعمال وصله امن سازی پیکربندی سیستم ها شامل ایستگاههای کاری، سرورها، ایستگاههای مهندسی و…
 • استقرار راهکارهای امنیتی ایستگاههای کاری، سرورها و ایستگاه های مهندسی جهت مقابله با بدافزار
 • ارایه راه حل‌های امن‌سازی فیزیکی اتاق سرور و کنترل
 • آموزش امنیت سایبری و آگاهی رسانی مدیران، کارشناسان و کاربران شبکه‌ برق