مطالعات سیستم های توزیع و انتقال نیرو
بازرسی فنی و تعمیرات پیشگیرانه​
به آنتکو خوش آمدید
مطالعات سیستم های تجدید پذیر
مشاوره، ساخت و راه اندازی
به زمین جدید پاک خوش آمدید

" آنتـکو را بیشتر بشناسیم"

شرکت مهندسین مشاور  آنتکو (البرز نیرو تابش)  با هدف مشاوره ، مطالعات و سیستم ها ،طراحی و نظارت بر پروژه های برق در سال 1386 شمسی رسماً تاسیس شد.
آنتکو بصورت مستقل و با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل  خود ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخشهای مختلف  صنعت برق را آغاز نمود.
مشاوری که با توجه به نیاز مبرم کشور به خدمات مشاوره ای  فنی و مهندسی و مدیریت طرح با بهره مندی از استعدادها و توانائیهای متخصصان و نیروهای توانمند خود در رشته های  مختلف برق ، ساختمان ،رایانه و مدیریت عهده دار خدمات متعدد و شایان توجه به  صنعت کشور بوده است.
گامهای موثر در مسیر توسعه اقتصادی و ارائه طرحهای نوین مرتبط با مهندسی برق ،از افتخارات و اهداف این شرکت است .

مهارت و خدمات آنتکو

طراحی و نظارت

مشاوره ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های توزیع نیروی برق تهران

Design and Supervision

مشاوره، طراحی، توسعه و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های توزیع نیروی برق تهیه طرحهای جامع شهرکهای صنعتی و مسکونی و نظارت بر اجرای آنها تهیه طرحهای کلی بازسازی شبکه های ۲۰ کیلوولت و فشارضعیف فرسوده و ....
پروژه های نظارت

مکانیزاسیون

مطالعه سیستم های ژئوماتیک و مکانیزاسیون شبکه های توزیع و انتقال نیرو بر روی داده های مکانی (GIS)

Mechanisation

مطالعه سیستم های ژئوماتیک و مکانیزاسیون تاسیسات شبکه توزیع و انتقال نیرو
پروژه های مکانیزاسیون

عیب یابی پیشگیرانه

اجرای پروژه های عیب یابی پیشگیرانه از تاسیسات و تجهیزات شبکه های تولید ، انتقال و توزیع نیرو

Preventive Maintenance

تصویربرداری حرارتی (ترموگرافی) و عیب یابی تخصصی
پروژه های ترموویژن

انرژی های تجدید پذیر

مشاوره ، طراحی و نظارت بر بگارگیری انرژی های تجدیدپذیر

renevable energy

ارائه دهنده خدمات مهندسی تولید انرژی برق از منابع (پاک)تجدیدپذیر
پروژه های انرژی نو
مشتریان ما

تاکنون با بیش از 30 شرکت داخلی و خارجی پروژه های موفقی را به انجام رسانده ایم.

گواهی های داخلی و بین المللی