مشاوره در زمینه هوشمند سازی شبکه های توزیع

فعالیت و خدمات مهندسین آنِتکو در خصوص مشاوره و هوشمند سازی شبکه های انتقال و توزیع

شبکه هوشمند راهکاری برای حل چالش های شبکه کنونی شامل چالش های قابلیت اطمینان، چالش های زیست محیطی و چالش های بازدهی انرژی ارائه میکند و همچنین با پایش وضعیت المانها، تعمیر و نگهداری مبتنی بر وضعیت و با ارائه راهکارهای نوین، تعداد و مدت زمان خاموشی را کاهش میدهد.

از منظر محیط زیست نیز شبکه همشمند به دنبال حل موانع موجود در مسیر استفاده گسترده از منابع پاک و تجدید پذیر است و در همین راستا شرکت آنِتـــکو با قدم گذاشتن در این حوزه و اجرای پروژهای در این زمینه در صدد توسعه آن برآمده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر مقاله ای در این زمینه به صورت پی دی اف در اختیار شما همراهان عزیز قرار گرفته است.

هوشمند سازی شبکه توزیع