ما اطمینان را به وجود می آوریم و آینده را نزدیکتر می کنیم

بیش از یک دهه همراه و در خدمت توسعه کشور گام برداشته

به شرکت آنتکو خوش آمدید

شرکت مهندسین مشاور  آنتکو (البرز نیرو تابش)  با هدف مشاوره ، مطالعات و سیستم ها ،طراحی و نظارت بر پروژه های برق در سال  1386  رسما تاسیس و بصورت مستقل و با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل  خود ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخشهای مختلف  صنعت برق را آغاز نمود.
مشاوری که با توجه به نیاز مبرم کشور به خدمات مشاوره ای  فنی و مهندسی و مدیریت طرح با بهره مندی از استعدادها و توانائیهای متخصصان و نیروهای توانمند خود در رشته های  مختلف برق ، ساختمان ،رایانه و مدیریت عهده دار خدمات متعدد و شایان توجه به  صنعت کشور بوده است. گامهای موثر در مسیر توسعه اقتصادی و ارائه طرحهای نوین مرتبط با مهندسی برق ،از افتخارات و اهداف این شرکت است .

تیم مهندسی آنتکو

تیم نظارت ساختمانی

آقای مهندس عزت اله عباسی

تیم نظارت و طراحی

مهندس نادری آسا

تیم بازرسی فنی و ترموویژن

آلان اله ویسی - مجتبی زرگر