سوابق اجرائی و پروژه های در حال انجام شرکت آنتکو

سوابق اجرائی طراحی و نظارت

>  مشاور عالی و نظارت کارگاهی بر پروژه های تامین برق شهرداری ( بوستان یاس فاطمی)

> مشاور و کارگزاری و دستگاه نظارت عالیه طرح تامین برق برق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

> مشاوره عالی راه اندازی مرکز دیسپاچینگ فشار ضعیف شرکت توزیع تهران بزرگ

> نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان قم

> نظارت بر پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع تهران بزرگ

> نظارت بر نصب انشعابات (دیماندی ، عادی و کنترل قرائت) شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

> طراحی و نظارت بر اجرای طرح تامین برق شهرک ۱۰۰۰ واحدی شهرک مسکونی احرارالزمان(م۲۲ تهران)

> طراحی ساختمان پست های توزیع شرکت توزیع تهران بزرگ

> طراحی شبکه فشار متوسط بهمراه پست های توزیع برق و روشنائی معابرپروژه سیصد هکتاری سیاحان پرند

> طراحی و ساخت تجهیزات نورپردازی ساختمان های مختلف تجاری و اداری در نقاط مختلف تهران

> طراحی شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر شهر جدید ایرانیان سازمان ایرانگردی و گردشگری (شرکت توسعه سیاحان)

> طراحی و ساخت چراغهای روشنائی ساختمان اداری (با تاکید بر کاهش مصرف انرژی ، زیبائی و دوام) شرکت دخانیات استان تهران

> طراحی روشنایی پارک لتمال کن (شمال غرب تهران)

> طراحی و ساخت نرم افزار بهره برداری پخش بار پست های توزیع در منطقه برق پاسداران و نارمک

 

سوابق اجرائی مکانیزاسیون و مطالعات شبکه 


> مطالعات و طراحی سیستم روشنایی آزادراهها در سطح استان زنجان (بیش از ۹۰ کیلومتر)

> مطالعه به منظور راه اندازی مرکز هوشمند و رصد خانه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

> مطالعه و طراحی نرم افزار جامع اطلاعات مکانی شبکه های توزیع برق

> طراحی و پیاده سازی نرم افزار آنالیز خاموش های شبکه های توزیع برق بر روی داده های GIS – مبنا

> انجام مکانیزاسیون شبکه های توزیع (برق منطقه ای تهران)

> انجام مطالعات بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان اداری ، کارگاهها و انبارها شرکت دخانیات استان تهران

 

سوابق اجرائی در قسمت ترموگرافی و عیب یابی پیشگیرانه 


> خدمات مشاوره تصویربرداری حرارتی (ترموویژن) و آنالیزبار شبکه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (مناطق برق پاسداران ،شمیران،نارمک ،آزادی ،رودکی و سینا)

> خدمات مشاوره تصویربرداری حرارتی (ترموویژن) و آنالیزبار شبکه در شرکتهای توزیع نیروی برق استان قزوین

 

سوابق اجرائی در بخش انرژی های تجدید پذیر

 

> طراحی روشنائی معابر خورشیدی پایگاه های اقماری سازمان جمعیت هلال احمر استان تهران

> طراحی روشنائی معابر خورشیدی پایگاه های اقماری سازمان جمعیت هلال احمر استان البرز