سیری در حوزه صنعت برق

شرکت مهندسین مشاور آنتکو (البرز نیرو تابش) به منظور آشنایی کاربران و علاقمندان مربوط به حوزه صنعت برق، مطالبی را در این خصوص آماده و در دسترس شما عزیزان قرار داده است که به سه بخش تقسیم می گردد:

۱- آشنایی با صنعت برق و تجهیزات آن

۲- الزامات و استانداردهای طراحی و نظارت

۳- بخش کتابخانه و مقالات برق

که هرکدام در بخش مجزا و اختصاصی خود توضیح و ارائه می شود.

امیدواریم بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای ارتقا و پیشرفت سطح دانش شما عزیزان و همراهان داشته باشیم.

مدیریت عامل شرکت آنتکو

الزامات و استاندارد طراحی و نظارت برق

کتابخانه و مقالات برق