اجرای پروژه های عیب یابی پیشگیرانه

مشاوره در زمینه ممیزی انرژی

ارائه خدمات فنی و مهندسی

شرکت مهندسین مشاور آنتکو (البرز نیرو تابش)  به موازات اجرای فازهای مختلف پروژه از مطالعات فنی اولیه تا مراحل راه اندازی و بهره برداری و نیز در طول اجرای پروژه با اندوخته ای از تجربه های گرانبها و ارزشمند خود همواره آماده است خدمات فنی زیر را جهت حفظ روند طبیعی پیشرفت پروژه در اختیار کار فرمایان محترم قرار دهد.

بازرسی فنی و عیب
یابی پیشگیرانه تصویر
برداری حرارتی
طراحی روشنایی
فضاهای داخلی،
خارجی و معابر 
مشاوره در زمینه
هوشمند سازی شبکه
های توزیع
مطالعه و تهیه طرح
جامع تخصصی در
زمینه کاهش تلفات
طراحی شبکه های
توزیع و انتقال نیروی برق 
خدمات مهندسی در
زمینه مدیریت مصرف
و ممیزی انرژی
پدافند غیر عامل
  • خدمات مشاوره ای در زمینه ممیزی انرژی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و ...
  • مطالعه فرآیند‌های مرتبط با تولید و مصرف انرژی در زمینه‌های صنعت، ساختمان و سایر صنایع
  • ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به لحاظ فنی اقتصادی و تعیین الویت ها در بهینه سازی مصرف
  • انجام بازدید و اندازه گیری مصارف انرژی و تحلیل فرایندهای مرتبط با تولید و مصرف انرژی در صنعت
  • خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر مراحل نصب تجهیزات پروژه های انرژی های نو(تجدیدپذیر)

مهارت و تخصص آنتکو

 تحقیقات و توسعه

گروه تحقیقات و توسعه آنتکو با انجام مطالعات بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در سراسرکشورو همچنین  طراحی و ساخت نرم افزارهای مورد نیاز به عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآوردر صنعت برق در حال فعالیت است

ساختمان

حضور مهندسین توانمند در زمینه مشاوره ، طراحی و ساخت ساختمان پست های توزیع با اعمال استانداردها و دستورالعمل های جدید

گروه بازرسی فنی

پروژه های عیب یابی پیشگیرانه و خدمات مشاوره تصویربرداری حرارتی با به کارگیری بهترین ابزار و افراد متخصص

گروه نظارت و طراحی

طراحی و نظارت بر انجام پروژه های توزیع نیرو در سراسر کشور با حضور برجسته ترین افراد در این زمینه

کلیه حقوق این وب سایت متغلق به شرکت آنتکو می باشد.

ارتباط با آنتکو

طراحی و توسعه توسط کاژین