جلسه آموزشی و هم اندیشی با موضوع احداث و جایگزینی شبکه با کابل خودنگهدار و اصلاح انشعابات

جلسه آموزشی با موضوع ” احداث و جایگزینی شبکه با کابل خودنگهدار و اصلاح انشعابات ” در مورخ ۹۶/۱۰/۱۷ و با حضور عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار منطقه برق نارمک توسط “شرکت البرز نیرو [...]